dilluns, 15 de febrer del 2010

Inscripció a la IIIª Jornada (PaperLess) TIC a Sant Just Desvern

Dissabte 27 de Febrer a l'Institut de Sant Just Desvern

Aquesta trobada està organitzada per les amigues i amics del portal: El Termòmetre de les TIC


L'horari de la jornada serà el següent:- 10:00 - 11: Aplicatiu TUTORIA a càrrec d'Artur Guillamet (Institut Gili Gaya)

- 11:00 - 11:30: Descans

- 11:30 - 12:15: Taller de preparació de maquetes i clonació amb Clonezilla a càrrec de Joan de Gracia

- 12:15 - 13:00: Aprenem a utilitzar màquines virtuals amb VirtualBox a càrrec de Joan de Gracia

- 13:00 - 14:00: Espai TIC. Espai de trobada per a l'intercanvi d'opinions sobre l'actualitat TIC als centres educatius.


Nota: Segons l'interès existent per algun dels temes, la durada de les sessions pot variar.

- En cas de no poder assistir a la jornada, es prega que ho notifiqueu per correu electrònic.

Localització del centre:

Institut de Sant Just Desvern
Pg. de la Muntanya s/n
Sant Just Desvern
Tel. 93 371 50 50Mostra un mapa més gran

dimecres, 10 de febrer del 2010

I continuem rebent les respostes del defensor de l'audiència


Ja fa un parell de setmanes que vàrem iniciar la campanya per tal que la TV pública catalana es fes ressò del programari lliure i en especial del projecte de distribució educativa GNU/Linux Linkat que es desenvolupa a casa nostra i que té impacte directe sobre el sistema educatiu.


Tot seguit publiquem les respostes que anem rebent i que ha donant el defensor de l'audiència:Resposta del Servei d'Atenció 5430:
Benvolguda,

Molt agraïts pel missatge. Hem rebut molts correus com el seu. Ho tindrem en compte i en parlarem de seguida que en tinguem ocasió a l'"Espai Internet".

Atentament,

Serveis Informatius. Televisió de Catalunya.

------------------------------------------
-------------

Benvolgut,

Mot agraïts pel seu missatge. En prenem nota i així ho fem arribar als companys que elaboren les notícies sobre les noves tecnologies i tot el que hi ha de nou al seu voltant.

Atentament,

Serveis Informatius. Televisió de Catalunya.

La XTEC desaconsella l'ús de l'Internet ExplorerSegons el que es pot llegir a la web de la XTEC:

"Per un atac de seguretat a la xarxa que afecta a les webs personals i a les webs de centres, s'ha suspès temporalment l'accés FTP. No es podran publicar nous continguts fins a la resolució del problema i la restauració del servei. Per evitar la propagació del codi maliciós, es recomana: no utilitzar el navegador Internet Explorer, actualitzar els sistemes operatius, actualitzar el programari antivirus i canviar les contrasenyes.

Disculpeu les molèsties"

Es desaconsella la utilització del navegador Internet Explorer per evitar la propagació de codi maliciós. En d'altres països ja fa temps que es desaconsella l'ús d'aquest navegador. Finalment és d'agrair que des de la XTEC es faci aquesta recomanació.

dimarts, 9 de febrer del 2010

Intents de phishing als correus XTEC

!!! INFORMACIÓ IMPORTANT !!!


Benvo
lguts/des,

Us fem arribar aquesta informació sobre els intents de phishing que s'estan produint al correu XTEC:


"Hem detectat un correu redactat en castellà informant de la instal.lació d'un nou programa de seguretat per a millorar el webmail. Aquest missatge demana seguir un enllaç per a validar el correu. La pàgina mostrada, aparentment, és idèntica a la d'accés al webmail, però resideix a un altre servidor.

Sobretot, NO HI INTRODUIU LES VOSTRES DADES, doncs aquestes es reenvien als atacants.

Com a norma, XTEC no sol.licita mai la validació de credencials a través de missatges de correu. No s'ha de fer cas mai, doncs, d'aquest tipus de missatges."

dissabte, 6 de febrer del 2010

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.


Font: BOE


El 2010 és l'any d'entrada en vigor de la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. Aquesta Llei gagrantiza, entre d'altres coses, la NO discriminació del ciutadà en funció de l'elecció tecnològica escollida i l'ús d'estàndards oberts.

La Llei 4/2010 regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i en el seu capítol V es garanteix l'ús d'estàndards oberts per part de l'administració, la publicació de documents com a mínim en estàndards oberts i garanteix al ciutadà l'elecció tecnològica sempre i quan s'utilitzin estàndards oberts i/o d'ús generalitzat, això implica que l'administració (i en el nostre cas l'educativa) ens haurà de fer arribar com a mínim documents en formats estàndards i no es podrà negar a acceptar els documents que generem amb l'OpenOffice i que és un format estàndard.

Tot i que no es faci un esment directe, la digitalització de les aules i l'accés als continguts digitals hauran de tenir en compte la interoperabilitat i per tant les editorials hauran de respondre per Llei en cas que els continguts no siguin interoperables.

Tot seguit us deixem la URL per tal que, si esteu interessats, pugueu llegir-vos la Llei 4/2010

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-1331


i el contingut dels CAPÍTOLS V i VIII


CAPÍTULO V

Interoperabilidad técnica

Artículo 11. Estándares aplicables.

1. Las Administraciones públicas usarán estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología y, de forma que:

a) Los documentos y servicios de administración electrónica que los órganos o Entidades de Derecho Público emisores pongan a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas se encontrarán, como mínimo, disponibles mediante estándares abiertos.

b) Los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos por las Administraciones públicas a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán, según corresponda, visualizables, accesibles y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

2. En las relaciones con los ciudadanos y con otras Administraciones públicas, el uso en exclusiva de un estándar no abierto sin que se ofrezca una alternativa basada en un estándar abierto se limitará a aquellas circunstancias en las que no se disponga de un estándar abierto que satisfaga la funcionalidad satisfecha por el estándar no abierto en cuestión y sólo mientras dicha disponibilidad no se produzca. Las Administraciones públicas promoverán las actividades de normalización con el fin de facilitar la disponibilidad de los estándares abiertos relevantes para sus necesidades.

3. Para la selección de estándares, en general y, para el establecimiento del catálogo de estándares, en particular, se atenderá a los siguientes criterios:

a) Las definiciones de norma y especificación técnica establecidas en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas.

b) La definición de estándar abierto establecida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, anexo, letra k).

c) Carácter de especificación formalizada.

d) Definición de «coste que no suponga una dificultad de acceso», establecida en el anexo de este real decreto.

e) Consideraciones adicionales referidas a la adecuación del estándar a las necesidades y funcionalidad requeridas; a las condiciones relativas a su desarrollo, uso o implementación, documentación disponible y completa, publicación, y gobernanza del estándar; a las condiciones relativas a la madurez, apoyo y adopción del mismo por parte del mercado, a su potencial de reutilización, a la aplicabilidad multiplataforma y multicanal y a su implementación bajo diversos modelos de desarrollo de aplicaciones.

4. Para el uso de los estándares complementarios a la selección indicada en el apartado anterior, se tendrán en cuenta la definición de «uso generalizado por los ciudadanos» establecida en el anexo del presente real decreto.

5. En cualquier caso los ciudadanos podrán elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones públicas, o dirigirse a las mismas, siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. Para facilitar la interoperabilidad con las Administraciones públicas el catálogo de estándares contendrá una relación de estándares abiertos y en su caso complementarios aplicables.


I mireu-vos també el CAPÍTOL VIII "Reutilización y transferencia de tecnología"

2. Las administraciones utilizarán para las aplicaciones que declaren como de fuentes abiertas aquellas licencias que aseguren que los programas, datos o información que se comparten:

a) Pueden ejecutarse para cualquier propósito.

b) Permiten conocer su código fuente.

c) Pueden modificarse o mejorarse.

d) Pueden redistribuirse a otros usuarios con o sin cambios siempre que la obra derivada mantenga estas mismas cuatro garantías.

3. Para este fin se procurará la aplicación de la Licencia Pública de la Unión Europea, sin perjuicio de otras licencias que garanticen los mismos derechos expuestos en los apartados 1 y 2.

dijous, 4 de febrer del 2010

Visita de Richard Stallman a l'IES Lacetània

El passat divendres 29 de gener va tenir lloc la conferència de Richard Stallman, fundador del Moviment del programari lliure, de la Free Software Foundation i del Projecte GNU a l'IES Lacetània


A:

http://picasaweb.google.com/eltermometretic/Stallman

Us hem deixat les fotos que ha fet en Xavier Cardona, al que li estem molt agraits, així com la descripció que en Salvador Cardona ha fet de l'event:


"No voldria deixar passar més dies sense comentar-vos l'experiència de la xerrada de l'Stallman a l'Institut Lacetània.
No sé ben bé si la xerrada va ser d'informàtica o de filosofia, o millor dit de religió.
Hi havia un ambient que barrejava la comunió en el moviment PL, la bonhomia de compartir-ho tot, l'espera del showman Stallman, ...

Allà estàvem tots plegats: els convençuts del PL, els curiosos, els estudiants mig-obligats pels professors, els internautes malalts, els alternatius de tot, els no creients en res, ... i algun que altre profà.

I llavors sortí Stallman i ens parlà d'ètica i de llibertat, i ens féu adonar-nos que la normalitat amb que vivim les TIC té molts aspectes que Orwell ja preveié amb el 1984.
I ens parlà del Dimoni, que molts tenim a casa i li donem de menjar, i de les seves accions malèvoles. I dels pecats que cometem, dels venials i dels capitals. I de les bondats de compartir i del treball en equip, i de la difusió lliure de la informació. I d'implicacions de
grans societats econòmiques i polítiques que castren el coneixement.

I ens explicà la seva solució GNU.

I dedicà un capítol, com no, al món de l'educació. Al ser-vicio que MS ofereix a les escoles.
I en algun moment fins i tot el vam veure amb l'aurèola santa. I ens acabà d'explicar els seus manaments. I va santificar el lloc. I ens va indicar que marxéssim en pau i que divulguéssim la seva paraula.

Paraula d'Stallman."

dimecres, 3 de febrer del 2010

Respostes del defensor de l'audiència


Benvolguts,

El defensor de l'audiència ens ha respost la petició que TVC doni cobertura mediàtica al projecte Linkat i al programari lliure. Aquí us deixem les respostes que ha fet arribat a les persones que han escrit al defensor de l'audiència:


1) Resposta del Servei d'Atenció:

Prenem nota de la seva reflexió i mirarem de parlar d'aquest sistema operatiu, Linkat, a l'Espai Internet dels "Telenotícies" tan aviat com hi hagi ocasió.
És normal que a la primera de les notícies que vostè ens comenta no s'entri en detall a explicar quin sistema operatiu tenen els ordinadors. La informació gira al voltant de la novetat de la introducció dels ordinadors a les aules i com això ho reben alumnes i professors, i no pas com funcionen o quin sistema operatiu tenen les màquines que utilitzen.

La segona notícia està motivada perquè els dos joves impulsors d'EyeOs van rebre el Premi Nacional d'Internet i no pas per parlar simplement del sistema operatiu.

Atentament,

Serveis Informatius. Televisió de Catalunya.


2) Resposta del Servei d'Atenció:

Hem reenviat el missatge als companys que s'ocupen d'elaborar l'Espai Internet de cada diumenge. Als "Telenotícies" en general parlem de les novetats tecnològiques i ho fem cada vegada més, sobretot des que hi ha aquest espai específic. Prenem nota de la queixa i en parlaran tan bon punt en tinguin ocasió.

Atentament,

Serveis Informatius. Televisió de Catalunya.3) Resposta del Servei d'Atenció:


Molt agraïts pel seu missatge. L'hem reenviat als companys que s'ocupen d'elaborar l'Espai Internet de cada diumenge, que també fan la informació sobre les noves tecnologies. Als "Telenotícies" en general parlem de les novetats tecnològiques i ho fem cada vegada més, sobretot des que hi ha aquest espai específic. Prenem nota de la queixa i en parlaran tan bon punt en tinguin ocasió.

Atentament,

Serveis Informatius. Televisió de Catalunya.Esperem doncs que el més aviat possible, els Telenotícies recullin i es facin ressó d'un dels projectes més importants pel que fa el programari lliure a casa nostra.

Gràcies per la vostra col·laboració i tan bon punt rebem més respostes del defensor de l'audiència les anirem publicant.

Moltes gràcies i força Linkat