dijous, 12 de novembre del 2009

"A Catalunya, no ens podem permetre una rebaixa de la qualitat dels continguts educatius"

Font: 3cat24

El responsable de les editorials educatives del Gremi d'Editors de Catalunya ha explicat al 3cat24 que és necessària la digitalització de l'ensenyament a les aules però que el Pla eduCat 1x1 del Departament d'Educació s'ha fet de manera improvisada i que els continguts digitals que s'estan fent servir actualment a les aules són de molt poca qualitat.

Per Karma Peiró

Des del punt de vista editorial, com explica el que ha passat amb el Pla eduCAT 1x1?
Pensem que és necessari i oportú que la digitalització arribi a les escoles, com ho ha fet a la resta de la societat, perquè és un sector de la població que ha patit un endarreriment tecnològic. Però el Pla s'ha posat en marxa de manera improvisada i amb moltíssims problemes. S'hauria d'haver planificat millor.

Per què de manera improvisada?
S'ha posat el carro davant dels cavalls. Pensem que, igual que ha passat en altres països i comunitats autònomes, s'hauria d'haver fet un pla tot pensant en la formació del professorat, en continguts adequats i, paral·lelament, es podien haver equipat les escoles amb pissarres interactives i connexió Wi-Fi. Finalment s'haurien d'haver entregat els ordinadors als alumnes.

Segons el secretari de polítiques educatives del Departament d'Educació, Francesc Colomé, som al graó final d'una cadena on tot això ja s'ha fet...
Sí, aquest estiu i de manera improvisada. Però malgrat que ens afecta, aquesta no és una responsabilitat del Gremi d'Editors.

De quina manera afeta al Gremi d'Editors?
Actualment, no hi ha una oferta de continguts educatius digitals de prou riquesa i varietat per a les escoles. Fa tres anys que demanàvem al Departament d'Educació quin era el seu projecte de digitalització per les escoles. El 6 de novembre del 2008, ens va convocar la Direcció General d'Innovació Educativa i ens va transmetre el seu pla TAC (Tecnologies de l'Aprenentatge i Coneixement), basat en estàndards tecnològics d'ús generalitzat en matèria educativa, que donaven cabuda a continguts de pagament i gratuïts. Les editorials catalanes fa més de 10 anys que fem continguts digitals però "off line" de suport als mestres (en CD o DVD) perquè no hi havia connectivitat a les escoles.

O sigui que ja tenen continguts digitals disponibles?
Sí, des de fa anys. A la reunió esmentada es van formular una sèrie d'estàndards tecnològics similars a la resta de l'estat espanyol, promoguts des del Ministeri d'Educació amb el seu portal Agrega. Vam veure que hi havia un camí marcat. El mes d'abril d'aquest any, per la premsa, vam saber que el departament havia convocat 300 directors de centres per explicar una nova manera de fer la digitalització. El pla TAC que se'ns havia explicat com el mètode a seguir pels propers cinc anys ara ja no es portaria a terme. Aquest document encara es pot trobar al portal XTEC. Com s'explica això?

Per què creu que hi va haver aquest gir tan sobtat?
Tot va canviar en posar-se en marxa el pla pilot dissenyat per la Fundació Catalana per la Recerca i liderat per l'equip de l'IMAE. No es va tenir en compte els editors. Se'ns diu que no volem el progrés i rebutgem el canvi digital. És tot el contrari.

A Catalunya, aquest Pla 1x1 és diferent de la resta de l'estat espanyol. Per què pensa que el Departament ha optat per aquest model?
Hi ha moltes decisions d'aquest pla que no s'entenen. Per què a Catalunya hem de pagar els ordinadors i a la resta d'Espanya no? El PSC es va comprometre amb la gratuïtat dels llibres de text i amb la digitalització de l'ensenyament ha trobat la manera per dir que compleixen la seva paraula. El Gremi d'Editors ha col·laborat sempre amb el Departament d'Educació i ha fet propostes de tots els models de gratuïtat possibles, però en tres anys no s'ha trobat el camí per fer-ho viable. Hauríem de fer tots un esforç per tal d'ajudar a les famílies. El Departament ha de adonar-se que els continguts de qualitat tenen el seu cost i s'han de retribuir justament. Si la administració opta per la gratuïtat dels materials hauria de dotar els pressupostos necessaris.

Han vist els materials de Digital Text amb els que estudien la majoria d'alumnes del Pla pilot? Què li semblen?
Hem fet un estudi i podem assegurar que són de baix nivell educatiu i pedagògic i molt poc rigorosos. Així ho han manifestat també alguns usuaris.

(Continua llegint la Part 2 de l'entrevista. "P. Segons el director de Digital Text, el problema és que el Gremi d'Editors no ha trobat la manera de fer un canvi de model de negoci..")

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada